Skip to Store Area:

MUSICDEDI

Izjava zasebnosti

Podjetje Music Dedi, Gregor Pniaczek s.p. (v nadaljevanju Music Dedi) se zavezuje, da bo skrbno in trajno varovalo osebne podatke uporabnikov. Le-ti bodo uporabljeni le za potrebe obveščanja, kot npr. za posredovanje ponudb, predračunov, informativnega in promocijskega gradiva, ter za drugo potrebno komunikacijo. Zavezujemo se, da dokumentacije ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam. Če prejemnik sporočil po elektronski pošti ob vzpostavljenem stiku s sredstvom za komunikacijo, ki omogoča takšna sporočila, izjavi, da ne želi več prejemati sporočil na tak način, mu podjetje Music Dedi ne bo več pošiljalo tovrstnih sporočil.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) ter morajo biti ločena od iger ter tekmovanj. Vsa komunikacija namenjena otrokom, mora biti ustrezna njihovi starosti in ne sme izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Podjetje Music Dedi kot ponudnik ne sme sprejemati naročil od osebe, za katero sumi ali ve, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali zakonitih zastopnikov. Ponudnik brez dovoljenja otrokovih staršev oz. zakonitih zastopnikov ne sme sprejemati nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako kot ponudnik podjetje Music Dedi tretjim osebam ne sme izdajati podatkov sprejetih od od otrok - z izjemo staršev oz. zakonitih zastopnikov. Podjetje Music Dedi kot ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljivi za otroke.